Menu

Duurzame en slimme mobiliteit

Summa Automotive en Smart Mobility ontwikkelt samen met haar partners nieuwe opleidingen, keuzedelen en trainingen rondom duurzame en slimme mobiliteit. We richten ons hierbij op innovatie en vernieuwing van opleidingen bij schade (Topcentrum autoschadeherstel), personenwagens (Car Academy) en bedrijfswagens (Truck Academy). Samen zorgen we voor actueel onderwijs en voldoende en goed gekwalificeerd automotive personeel. Nu en in de toekomst.

RIF Duurzame en slimme mobiliteit

De afgelopen vier jaar is gewerkt aan het RIF-project Topcentrum Autoschadeherstel Zuid-Nederland en de ontwikkeling van de Car Academy en Truck Academy binnen Mbo Automotive Center (M.A.C.). Opleidingen, studenten en medewerkers van Summa College zijn ondergebracht in bedrijfsvakscholen waar technisch hoogstaand, innovatief en praktijkgericht onderwijs wordt verzorgd. In de automotive ondervinden garages grote arbeidsmarktknelpunten. Daarbij komt dat de sector stevig verandert, met name door de opkomst van elektrische voertuigen, innovatieve technologieën (ADAS) en nieuwe materialen. De (elektrische) auto’s ontwikkelen zich razendsnel en de huidige monteurs bezitten niet meer de juiste kennis en vaardigheden.

Samen gaan we aan de slag met de volgende programmalijnen:

 1. Innoveren van het bestaande onderwijs
  * We ontwikkelen de opleiding Technisch Specialist Autoschade en het Keuzedeel Technisch Expert Elektrische Voertuigen (TEEV).
  * Samen met het bedrijfsleven innoveren we bestaande opleidingen en ontwikkelen we nieuwe basismodules en examens gericht op duurzame en slimme mobiliteit voor schade, personenwagens en bedrijfswagens.
  * We piloten en toetsen ons materiaal continue bij en met het bedrijfsleven.
  * We werven studenten, zowel scholieren als zij-instromers, voor opleidingen en keuzevakken.
 2. Professionaliseren van docenten
  * We professionaliseren docenten door het organiseren van trainingen en docentstages met het bedrijfsleven.
 3. Leven lang ontwikkelen
  * De ontwikkelde opleidingen, modules en het keuzedeel worden vertaald naar trainingen en modules voor praktijkopleiders, technische medewerkers en zij-instromers in de sector.
 4. Ontwikkelen en uitvoeren Learning Community en Practoraat
  * We organiseren kennisbijeenkomsten voor studenten, docenten en bedrijven.
  * We zetten een practoraat elektrische voertuigen op, waar onderzoek, kennisdeling en borging centraal staat.


Financiering

Om het project te kunnen financieren, dienen we 1 februari 2022 een aanvraag in bij het Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF). Via deze landelijke subsidieregeling kan tot maximaal 2 miljoen euro worden aangevraagd om het project uit te voeren en te verduurzamen. Tevens is cofinanciering nodig (in kind/cash) vanuit het onderwijs, overheid en bedrijfsleven.

Doet u mee?
Wij vragen partijen om samen te investeren in dit project. We creëren een breed samenwerkingsverband en maakplaats op het gebied van impact ondernemingen. We vragen een investering in tijd (bijv. meedenken met onderwijsontwikkeling, inbrengen van projecten en begeleiden van studenten, gastdocenten, etc.), in materialen of een financiële bijdrage (cash). De opties zijn beschreven in de cofinancieringsverklaring.

Neem contact op met Rick van der Velden via hj.vandervelden@summacollege.nl of 06-31675361.