Menu

Examencentrum

Examencentrum M.A.C. ontwikkelt en levert examens, gericht op de wereld van Automotive. Met de examens laat de student zien dat hij of zij voldoet aan de eisen die beschreven staan bij de kerntaken van de desbetreffende kwalificaties.

Examencentrum M.A.C. wordt gemanaged door een commissie genaamd de Orde van Examinering, bestaande uit:

  • Voorzitter = Roel Akkerman (Directeur M.A.C. BV);
  • Secretaris = Ricardo Maas;
  • Lid = Richard Hoogenboom (Accountmanager M.A.C. BV);
  • Lid = Rick van der Velden (Opleidingsmanager M.A.C. BV).

De Orde van Examinering formuleert de visie van Examencentrum MAC , is verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van de processen en zorgt ervoor dat de kwaliteit van deze processen geborgd wordt.

Examencentrum MAC werkt met onafhankelijke en deskundige vakinhoudelijke constructeurs. Concept-examendocumenten worden voorgelegd aan adviseurs uit het onderwijs en het beroepenveld. Om examendocumenten vast te stellen huurt Examencentrum MAC twee onafhankelijke en deskundige vakinhoudelijke adviseurs in, waarvan één uit het onderwijs en één uit het beroepenveld, die afzonderlijk van elkaar, controleren of de examendocumenten voldoen aan producteisen van Stichting Validering Examens MBO.

Op 01-07-2021 heeft Hobéon vastgesteld dat Examencentrum MAC voldoet aan alle eisen en is Examencentrum MAC formeel benoemd als erkend examenleverancier. Bekijk hier het certificaat.

Daarnaast is Examencentrum MAC in de officiële registers van Hobéon en Kennispunt MBO geregistreerd als erkend examenleveranciers. Zie: