Menu

Visie

Bij het ontwikkelen van examendocumenten houden de adviseurs, constructeurs en leden van de Orde van Examinering rekening met relevante en actuele aspecten uit:

  • De actuele wet- en regelgeving van het ministerie van OCW;
  • Het onderzoekskader van de inspectie van het onderwijs;
  • Het kwalificatiedossier van de desbetreffende kwalificatie;
  • De mbo-brede criteria voor construeren en vaststellen, zoals opgesteld door de MBO Raad, NRTO en het ministerie van OCW.

Bij de dekking van de kwalificatie-eisen houdt Examencentrum MAC rekening met onderstaande uitgangspunten:

  • Bij elk examen wordt 100% van het gewenste gedrag expliciet beoordeeld;
  • Bij elk examen wordt 100% van de gewenste vakkennis en vaardigheden impliciet beoordeeld;

Bij het selecteren van de examenvormen houdt Examencentrum MAC rekening met onderstaande uitgangspunten:

  • Alle kerntaken worden minimaal geëxamineerd in de beroepspraktijkvorming (BPV);
  • Bij complexe kerntaken worden aanvullende examens afgenomen;
  • Bij eventuele aanvullende examens wordt zo veel mogelijk een mix van examenvormen toegepast;