Menu

Klachten en bezwaar

Klachten en/of bezwaren kunnen ingediend worden bij de Orde van de Examinering.

De indiener dient een schriftelijke klacht en/of bezwaar in bij de Orde van de Examinering indien hij of zij het niet eens is met de inhoud van een examendocument en/of een besluit van de Orde van Examinering.

De klacht en/of het bezwaar bevat achtereenvolgens minimaal:

  • Naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van de indiener;
  • Functie en sector;
  • Datum van indiening;
  • Een omschrijving van de inhoud van het examendocument en/of het besluit waar de indiener het niet mee eens is;
  • De motivering van de klacht en/of het bezwaar;
  • Handtekening indiener.

Als niet is voldaan aan bovenstaande vereisten dan wordt de indiener van de klacht en/of het bezwaar niet ontvankelijk verklaard.

Als bezwaar gemaakt wordt tegen een besluit van de Orde van de Examinering, dan stelt de voorzitter van de Orde van de Examinering de betrokken personen schriftelijk op de hoogte van de ingediende klacht en/of het ingediende bezwaar.

De Orde van de Examinering beslist binnen tien werkdagen na het indienen van De klacht en/of het bezwaar. De Orde van de Examinering stelt de indiener schriftelijk op de hoogte van de uitspraak.