Menu

Incident Management

Incident management is het geheel aan maatregelen welke beogen de weg zo snel mogelijk voor het verkeer vrij te maken, nadat een incident heeft plaats gevonden. Tijdens deze cursus wordt u opgeleid naar IM(Incident Management)-hulpverlener. Nadat u de cursus gevolgd heeft, maakt u een theoretisch examen.

DOEL VAN DE CURSUS:
Opleiden naar IM-hulpverlener, zodat u de veiligheid kan optimaliseren bij verkeersincidenten. Natuurlijk de veiligheid van de IM-hulpverlener, maar ook voor de betrokkenen bij het incident en het overige verkeer.

INHOUD: 
De leerdoelen zijn:

  • De cursist kent de achtergrond en weet wat Incident Management betekent
  • De cursist kent de uitgangspunten van het beveiligen van een verkeersincident
  • De cursist weet wat de 4 V’s inhouden en kan hiernaar handelen
  • De cursist kan verkeerskegels op de juiste plek plaatsen
  • De cursist weet hoe hij/zij de schouwkaart moet gebruiken
  • De cursist is zich bewust van snelheden en afstanden, zodat deze veilig kan werken
  • Overige relevante zaken als gevaarlijke stoffen, samenwerking met andere hulpverleners, veiligheidskleding, etc.

KOSTEN:
Trainingskosten € 295,- exclusief btw.

LOCATIE:
Summa Automotive
Automotive Campus 50
5708 JZ  Helmond.

INFORMATIE:
Rick van der Velden: 06 31675361

AANMELDEN:
Aanmelden kan via dit formulier.