Menu

Medical Mobility

Het kwantitatieve tekort aan Zorg Technici schaadt de dienstverlening en leidt tot lange wachttijden. Ook zijn er kwalitatieve uitdagingen: communicatieve vaardigheden missen, net als kennis van het hergebruik van bestaande materialen. Er is behoefte aan doeners die in staat zijn de wens van de gebruiker te vertalen naar innovatieve toepassingen.

Het huidige aanbod mbo-opleidingen voor techniek in de zorg is zeer beperkt en niet in lijn met de groeiende vraag en demografische ontwikkelingen. Middels flexibele opleidingen gericht op Medical Mobility, geschikt voor alle niveaus, leren (volwassen) studenten om op een onderzoekende, experimentele wijze na te denken over vraagstukken van de toekomst. Studenten combineren in cursussen kennis van het menselijk lichaam met de nieuwste technologische inzichten. De (volwassen) student heeft alle mogelijkheid om naar wens onderdelen te volgen en af te sluiten. Er is geen sprake meer van losse vakken, maar van projectmatige, integrale clusters.

De vraag naar zorg stijgt en tegelijkertijd neemt het vermogen van ouderen en lichamelijk gehandicapten om gebruik te maken van digitale innovaties toe. Elektrificatie biedt mogelijkheden tot nog meer maatwerk en creatieve oplossingen. Onderzoek, experiment en continue innovaties zijn nodig.

Om nieuwe cursussen mogelijk en passend te maken bij de vraag uit de arbeidsmarkt, verbinden we zorgorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen, overheden, zorgprofessionals en cliënten. Hierbij wordt uitgegaan van een shareholder-relatie; alle betrokkenen zijn mede-eigenaar van de organisatie en het project. Dit project start bij de vraaggerichtheid van bedrijven. Wat is hun vraag, welke kennis en vaardigheden missen zij exact en wat kan Summa hierin betekenen? Partners leveren commitment om mee te denken en waar mogelijk mee te financieren.

Summa Smart Mobility draagt bij aan de ontwikkeling van Zorg Technici: personeel van de toekomst dat denkt vanuit continue innovatie, die zorg en technologie combineren en daarmee waarde toevoegen aan het leven van ouderen en (lichamelijk) gehandicapten. De cursussen richten zich op werkzaamheden in de gehele keten, van assemblage en montage tot service, reparatie en adaptatie.

De student is aan zet

In de cursussen wordt kennis van zorg gecombineerd met technologie. (Volwassen) studenten hebben kennis nodig van de technische kant van het vak. Denk hierbij aan elektronica, mechatronica en het lezen van tekeningen. Daarnaast hebben studenten kennis nodig van de zorg waarvoor zij ondersteunen. Dit gaat om bijvoorbeeld kennis van anatomie, fysiologie en ziektebeelden. Daarnaast zijn ook communicatieve vaardigheden erg belangrijk om de producten optimaal af te kunnen stemmen op de wensen van de gebruikers.

Flexibel onderwijs
Summa streeft naar een open curriculum. Deelnemers stromen in en volgen cursussen naar behoefte. Ze stromen uit met een volledig diploma of een certificaat. Studenten leren onder begeleiding van een coach, die hen middels intake en tussentijdse gesprekken helpt hun eigen leerpad uit te stippelen.

Projectmatig leren
Het niveau wordt niet van tevoren bepaald. Het uitgangspunt is een hybride infrastructuur die het mogelijk maakt buiten gestelde kaders (niveaus, crebo’s, kwalificatiestructuren) te leren. Studenten werken in kennisgroepen aan casussen en opdrachten, begeleid doorexperts. De experts bieden inhoudelijke inspiratie en in meer of mindere mate ondersteuning. Aan het eind van de opdracht bepalen docenten de kwaliteit van het werk en het niveau van uitstromen. Middels masterclasses en workshops worden de essentiële basisvaardigheden aangeleerd. Er is geen sprake meer van losse vakken, maar van projectmatige, integrale clusters. Omdat Summa Smart Mobility zelf haar examens ontwikkeld, is er altijd passende examinering mogelijk.

Samenwerking
De huidige kwalificatiedossiers bieden reeds de ruimte om op te leiden voor de Medical Mobility. Om de onderwerpen rondom zorg te kunnen dekken, gaan Summa Smart Mobility en Summa Zorg samenwerken.

Summa Smart Mobility draagt binnen haar onderwijs bij aan de sustainable development goals. Door in de opleidingen ook aandacht te besteden aan duurzaamheid en circulariteit rondom Medical Mobility, dragen studenten met hun kennis en ervaringen ook bij aan de maatschappelijke doelen van producenten en dealers.

Professionalisering
Summa Smart Mobility wil voor dit project nieuwe docenten, experts en ontwikkelaars aantrekken. De reden hiervoor is dat het een innovatief onderwijsconcept wordt waarin kwalificatiedossiers, de niveaus en de cursussen worden losgelaten. De vacatures worden bepaald op basis van:

  • De aanwas van verschillende doelgroepen (welke doelgroepen hebben interesse, welke voorkennis hebben zij al)
  • De inzet vanuit het bedrijfsleven (hybride docenten)
  • De vraag vanuit het bedrijfsleven
  • De mogelijkheden binnen en wet- en regelgeving over 1 tot 2 jaar.

Doelgroep en werving
Summa richt zich op de volgende doelgroepen:

  • Scholieren
  • Werkenden in de Medical Mobility (bijscholing)
  • Werkenden in andere (autotechnische) sectoren (om- en bijscholing)
  • Werkenden in de zorg (om- en bijscholing)
  • Werkzoekenden met relevante autotechnische kennis (om- en bijscholing)
  • Werkzoekenden zonder relevantie autotechnische kennis (omscholing)