Menu
Naar overzicht

Nieuw: Practoraat Duurzame en Slimme Mobiliteit

Het Practoraat Duurzame en Slimme Mobiliteit gaat starten, het zesde expertiseplatform binnen het Summa College. Er wordt binnenkort goedkeuring verwacht (huidige status: in oprichting) en de practor en docent-onderzoekers staan te popelen om te beginnen. Het doel is om co-creatie met het bedrijfsleven te bevorderen en samen met bedrijven, docenten en studenten innovatie aan te jagen. Meer verbinding, versterking en samenwerking buiten de muren van de eigen instelling, ter vergroting van de impact. “We zijn voortdurend bezig met onderwijsvernieuwingen zodat studenten beter voorbereid de arbeidsmarkt betreden”, vertelt practor Huub Tops van Summa Automotive. “Daarnaast ontwikkelen we commerciële trajecten voor technici als bijscholing in het kader van een leven lang ontwikkelen (LLO).”

Wij zien het als onze taak om het bedrijfsleven te ondersteunen in innovaties. Het huidige onderwijs sluit echter onvoldoende aan bij de vraag van de snel veranderende markt en er is in het onderwijs onvoldoende ruimte voor de adoptie van innovaties uit de sector. Het nieuwe practoraat is de missende schakel. Huub: “We worden steeds vaker door het bedrijfsleven benaderd voor trainingen, trajecten en het meedenken over nieuwe technieken en procedures als het gaat om smart mobility. Een interessante ontwikkeling is dat: de school als expertiseplek. Het is geen geheim dat er grote veranderingen gaande zijn in onze markt. Het percentage elektrische voertuigen op de weg groeit, voertuigen worden steeds slimmer, de hoeveelheid rijhulpsystemen (ADAS) neemt toe. De systemen worden complexer en garages staan voor grotere uitdagingen om voertuigen weer veilig de weg op te krijgen. Het werk van technici verandert ingrijpend. De brancheorganisatie en verzekeringsmaatschappijen willen autoschadeherstelbedrijven kwalitatief optimaliseren gezien die complexiteit.” Dat lukt met goede opleidingen, waardoor professionals zich bekwamen.

Innovatie mogelijk maken

Het practoraat haalt onderzoeksvragen op: wensen die nu spelen en toekomstige behoeftes. “Die gaan we vertalen naar onderwijsvernieuwing. Nieuwe lessen, nieuwe kennis bij docenten, nieuwe materialen. Normaliter hebben we daar nauwelijks tijd voor in het dagelijkse werk, daarom is het practoraat zo belangrijk. Wij faciliteren de ontwikkeling met gedegen praktijkonderzoek. Dat begint bij de verkenning van behoeftes van de branche en het komen tot een nieuw curriculum. Zo zorgen we ervoor dat de opleiding  Technisch Specialist Autoschadeherstel, gestart in 2023, zo actueel mogelijk blijft en dat innovatie mogelijk is.”

Doelen van het practoraat

Het practoraat jaagt innovaties aan en versterkt de innovatieadoptie van het onderwijs en het bedrijfsleven: we geven richting aan innovatieve leertrajecten en het volwassenenonderwijs (LLO). Het tweede doel is het verzamelen van bestaande kennis bij onder meer leveranciers, fabrikanten en andere opleiders. Als we inzichten laagdrempelig ontsluiten aan het bedrijfsleven en de partners binnen het onderwijs, stimuleren we betere absorptie en adoptie. Het derde en laatste doel is het duurzaam koppelen van onderwijs aan het bedrijfsleven: co-creatie. De structurele verbinding waarborgt een optimale aansluiting tussen deze twee werelden: waardevol talent op de arbeidsmarkt.

Ambitieus

Betrokkenen binnen het practoraat zijn enthousiast en ambitieus. “We zijn al even bezig met de voorbereidingen en hebben een groot draagvlak binnen de eigen organisatie. Collega’s zien de meerwaarde. Onze studenten uit Boxtel (opleiding autoschadeherstel) komen straks meer en meer naar de campus in Helmond voor innovatieve aspecten van hun studie, de smart mobility. Daar ontkom je niet aan. Landelijke organisaties zoals de Auto Tech Alliantie bieden nu al onze opleidingen aan om vakmensen up to date te houden. Andere automotive-opleidingen mogen aanhaken voor vernieuwingen. Chinese voertuigen betreden de markt op onconventionele manieren, waarna men op zoek gaat naar onderwijsinstellingen die kunnen helpen met het ontwikkelen en verzorgen van trainingen voor de technici. Et cetera. We hoeven ons niet te vervelen.”

Het practoraat Duurzame en Slimme Mobiliteit valt onder de pijler van de learning community binnen het lopende RIF-project. Bij de totstandkoming van de RIF-aanvraag heeft het practoraat veel gehad aan externe relaties. Meer dan honderd bedrijven hebben zich eraan gecommitteerd.


Geplaatst op 08-10-2023 in Duurzame en slimme mobiliteit   Opleidingen   Trainingen  

Ander nieuws

Branche High Tech autoschades in de spotlights

De AutoTech Alliantie luidt de noodklok. Goede vakmensen om High Tech autoschades correct en veilig te herstellen sterven uit. Met een splinternieuw magazine zetten we de sector in de spotlights.

Lees meer
IMI (Institute of the Motor Industry) certificatie

Een jaartje geleden zijn we bij Summa Automotive begonnen om IMI (Institute of the Motor Industry) gecertificeerd te worden als onderwijs en examencentrum op het gebied van EV. Na alle EV trainingen level 1 t/m 4 in Engeland doorlopen te hebben, was onlangs onze opleidingslocatie en proces aan de beurt. Onder de indruk van onze […]

Lees meer
Schadehersteltraining: Alliance Automotive Group en Summa Automotive slaan handen ineen

Alliance Automotive Group Benelux en Summa College Automotive gaan samenwerken op het gebied van Rijkserkerkende schadehersteltrainingen en -opleidingen. Deze samenwerking voorziet de autoschadeherstelbranche van trainingen die voldoen aan internationaal geaccrediteerde vereisten, vanuit trainingslocaties in heel Nederland en België. Naast haar eigen trainingen zal Summa ook de merkerkende schadehersteltrainingen van AutoTech Alliantie uitvoeren in de Tech360 […]

Lees meer